Zpráva o ustavení platformy pro pokrok v uplatnění talentů ve společenském rozvoji

Dne 10. 6, 2015 byl zaregistrován v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl N vložka 581 Nadační fond pod názvem: Využij svůj talent, nadační fond s identifikačním číslem 041 56 412.
Tato nová společenská platforma je založena na historických zkušenostech významu úlohy jednotlivce v rozvoji společnosti. Jejím cílem je promítnout tyto zkušenosti do současných podmínek.

Continue reading