Kontakty

Kontakt:

Využij svůj talent, nadační fond
objekt Technology Innovation Transfer Chamber
Purkyňova 648/125
612 00 Brno

Tel: +420 511 156 288
Mobil: +420 737060999
Email: chaloupka@nftalent.cz (přes něj dostupnost na členy správní rady)
Web: www.nftalent.cz

Zapsaný v Nadačním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl N, vložka 561 id.číslo 0410560412

 

Správa a řízení nadačního fondu:

Ing. Jaroslav Chaloupka, CSc. (předseda správní rady)
Pracovní skupina č. 1: Věda a průmysl-konkurenceschopnost
tel.: 737060999
e-mail: chaloupka@nftalent.cz

PhDr. Antonín Holubář (místopředseda správní rady)
Pracovní skupina č. 2: Vzdělávání  a rozvoj vědy a řemesel
e-mail: antoninholubar@volny.cz

Prof. Ing. Miroslav Kuzdas, CSc. (člen správní rady na podporu talentované mládeže)
Pracovní skupina č. 3: Podpora úlohy talentů v rozvoji vědy, řemesel a smart společnost
tel.: 604207897
e-mail: mzkbrno@tiscali.cz

Ing. Tomáš Psota, MBA (člen správní rady, strategie a projektové řízení)
Ředitel Krajské hospodářské komory Jihomoravského kraje, Brno
tel.: 724332415
e-mail: psota@khkjm.cz

Mgr. Petr Kostík (vnější partnerství, podpora správy nadace)
tel.: 603117189
e-mail: p.kostik@volny.cz

Comments are closed