Organizace

Organizace nadačního fondu a jeho grémia

 

Správní rada

Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu. Spravuje majetek nadačního fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech činnosti, správy nadačního fondu, včetně vymezení obsahu, předmětu a úkolů v zabezpečení činnosti.- Organizuje a stanoví podmínky napojení nadačního fondu na orgány a osobnosti vytvářející podmínky pro uplatnění TALENTů v uskutečňování cílů národních programů rozvoje společnosti ČR a následně i Evropy.- Organizuje formy napojení nadačního fondu na strategické cíle ČR v návaznosti na strategií úlohy vědy a průmyslu a vzdělávání, jako základu pro vznik a uplatnění talentů. Složení Správní rady naleznete v kontaktech.

 

organizační-grafy2-2

 

Grémium

Je součástí správy nadačního fondu s rozhodujícím podílem na rozhodování o způsobu, formě a obsahu činnosti Nadačního fondu. Je poradním orgánem s rozhodující pravomocí v přípravě a schvalování plánu činnosti, v rozhodování o využití a alokaci donátorských finančních zdrojů při poskytované pomoci novým projektům.

Grémium je složeno z členů, kteří se přihlásí k aktivní spolupráci a obsahu své podpory cílům nadačního fondu. Z členů Grémia se vytváří pracovní skupiny na projednávání a navrhování doporučení pro řešení závažných problémů bránících uplatnění talentů v rozvoji ČR. Pracovní skupiny jsou doplňovány podle potřeb řešené problematiky o vhodné partnerství na práci skupiny a na projednávání výsledků pracovní skupiny na zasedání Grémia.

 

organizační-grafy2-3 

 Složení Grémia

 

Prof. Ing. Armin Delong, DrSc. - * 29.1.1925 Bartovice (Ostrava)
světově uznávaný fyzik, zakladatel oboru elektronová mikroskopie v Československu, dlouholetý ředitel Ústavu přístrojové techniky ČSAV v Brně, akademik, polistopadový místopředseda ČSAV a místopředseda vlády České a Slovenské federativní republiky pro vědeckotechnický rozvoj; během svého působení na VUT v Brně a MU v Brně vychoval řadu nových spolupracovníků, kteří pokračují v jeho práci

Ing. Lucie Orgoníková
náměstkyně místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace - MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA

Ing. Ivo Bárek
senátor Senátu PČR, místopředseda Senátu, záštita práce Grémia

Mgr. Václav Božek, CSc.
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

PhDr. Miroslava Kopicová
ředitelka Národního vzdělávacího fondu, bývalá ministryně školství

prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc.
prorektor pro rozvoj vědecké a výzkumné činnosti, vedoucí ústavu fyziky Vysokého učení technického v Brně

doc. Ing. Miroslav Mejzlík, CSc.
poradce koncernu ABB, řízení výzkumu a inovací v rozvoji oborů NN.

prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.
emeritní rektor VUT v Brně,

Ing. Ladislav Macka
bývalý dlouhodobý ředitel ČMZRB

Ing. Aleš Trnka
ředitel pobočky ČMZRB v Brně

doc. Ing. Antonín Malach, CSc.
regionální a vzdělávací strategie řemesel, publikace ke vstupu do EU a podpora nadání řemesel

Ing. Michal Štefl
viceprezident Hospodářské komory České republiky, Krajská hospodářská komora Jižní Moravy

 

 

Komentáře jsou vypnuty.