O nás

O nadačním fondu „Využij svůj talent“

Nadační fond Využij svůj talent spojuje  prostředky a cíle lidí – talentů, kteří svými činnostmi ovlivňují společenské cíle v oblasti výzkumu, vývoje a průmyslu v návaznosti na realizaci národní a evropské politiky společenského a hospodářského rozvoje.

Spojení lidí do Grémia na podporu progresivního rozvoje společnosti je využito na podporu významných projektů, kterými se mění podmínky života a výsledky práce lidí tvořící společenský pokrok. Grémium je základní organizační nástroj pro zabezpečení cílů NF a organizátor a garant veškerých aktivit NF. Jeho složení je zárukou vysoké odbornosti pro posuzování společenské situace v rozvoji a využití talentů.

Nadační fond Talent je zárukou nezištného a cílevědomého propojení světa realizátorů projektů a světa kapitálu jednou z cest vkládání finančních zdrojů do cílů společenského rozvoje.

Vaší příležitostí pro přímou účast na aktivitách nadačního fondu může být osobní účast a členství v ustaveném Grémiu a podél na práci nadačního fondu. O spolupráci se více dočtete ZDE.

 

Cíle Nadačního fondu

  • Organizovat společenství a partnerství lidí se společným zájmem o využití schopností a nadání lidí k pozitivním změnám ve společnosti.
  • Vytvořit k tomu organizační zázemí.
  • Rozhodování o podpoře talentů, zajistit spolupráci členů grémia.
  • Organizace spolupráce na plánech formou tématických platforem, pracovních setkání a pravidelných jednání Grémia.

Obsah činnosti

Základní strategií organizované spolupráce je:

  • Vyhledat, zhodnotit a podpořit vybrané projekty využívajících schopností a aktivit lidí vstupujících do programu nadačního fondu.
  • Soustředit v grémiu členy s odbornými a finančním předpoklady pro spolupráci na podpoře projektů s inovačním potenciálem pozitivních společenských změn.
  • Zajistit transparentnost systému podpory jednotlivých projektů.
  • Poskytnout vhodnou publicitu konkrétním projektům pro jejich následování.
  • Zajistit využití výsledků a nadačního fondu v procesu vzdělávání.
  • Organizace platforem k projednávání spol. významných témat rozvoje podpory talentů.

Struktura společenství

Nadační fond je řízen Správní radou jako statutárním orgánem. Odborné zázemí pro přípravu rozhodování o získání využití a poskytnutí podpory konkrétním projektům projednává Grémium s upravenými pravomocemi. Celou organizační strukturu si můžete prohlédnout ZDE.

Komentáře jsou vypnuty.