Představujeme Nadační fond, využij svůj talent

OD MYŠLENKY KE SKUTEČNOSTI

V roce 2015 se setkal emeritní rektor VUT prof. Petr Vavřín s pány Chaloupkou, Malachem a Holubářem. Během setkání polemizovali o rychlosti dosaženého pokroku České republiky ve srovnání s talenty v minulosti, především pak porovnávali období 1920-1937 s 1990-2015. Vyvstala tak otázka:

Co je možné udělat pro vyšší míru podpory talentů právě dnes?

 

  • Uplatnit prostředky pro řízení a organizaci propojení řízení vědy a podnikání s cílem využití tvůrčích schopností talentů.
  • Založit k tomu státem organizovanou spolupráci celé struktury podpory vzniku a využití talentů na řešení podmínek pro vznik a chování společnosti a prostor pro aktivity talentů jako tvůrčích osobností.
  • Dořešit podmínky a procesy řízení na všech úrovních.

Odpovědí je založení organizace Využij svůj talent, nadační fond roku 2015. Ve správní radě usedli zakladatelé Ing. Jaroslav Chaloupka,CSc., prof. Ing. Petr Vavřín, Dr.Sc, doc. Ing Antonín Malach, CSc, RNDr. Antonín Holubář a Mgr. Petr Kostík. Prvním členem grémia se stal prof. Ing. Armin Delong, DrSc., držitel ocenění Česká hlava. Talent je zde vnímán jako hybatel SMART společnosti a symbol úspěšného pohybu společnosti směrem k pokroku.

Příklady našich talentů

Podmínky k úspěchu

PLÁNY PRO OBDOBÍ 2020-2030

14. 6. 2018 se konala v rámci 4. Zasedání Grémia NF talent konference na téma "Priority a nástroje vlády České republiky v řízení rozvoje státu". Během konference konané v Senátu PČR se mimo jiné projednávaly:

  • úloha talentů v uplatnění vědy v rozvoji společnosti
  • řízení výzkumu a jeho aplikace
  • zdroje a prostředky pro uplatnění talentů v řízení cílů společnosti
  • chování a postoje talentů v závislosti na výchově a vzdělávání
  • vazby vzdělávání na průmyslový a sociální rozvoj společnosti.

Kompletní výstup z konference čtěte ZDE.

Plán pro rok 2019 pak zahrnoval projekt na komplexní přístup k vyhledávání, výchově a práci s talentovanou mládeží v České republice s výhledem na realizaci Inovační strategie České republiky pro období 2019–2030. K tomuto účelu vznikly návrhy 3 podprojektů s podporou místopředsedy vlády České republiky. 5. Zasedání Grémia Nadačního fondu konané 5. 12. 2019 pak vyzdvihlo prioritu vzdělávání jako základ pro plnění inovační strategie.  Kompletní program 5. Zasedání čtěte ZDE.

Přitom konkurenceschopnost vzdělávání je cíl, který vyžaduje komplexní řešení přímo na úrovni strategie České republiky. Klíčové změny přitom nejsou jen úkolem učitelů a pedagogických pracovníků, ale také rodičů a sociálních i morálních principů v samotné komunikaci společnosti. Přičemž prostředky na rozvoj vzdělávání by neměly plynout jen ze státního rozpočtu, ale přispět k vyšší míře konkurenceschopnosti by měli také nadprůměrně finančně zajištění občané, podnikatelé, dále iniciativy občanů nebo NNO.

PRIORITY PRO BUDOUCNOST

V rámci Inovační strategie ČR 2020-2030 je třeba přijmout strategii řízení změn ve vědeckém poznání, uplatnit technologické změny a splnění podmínek fungování informační společnosti s užitím prostředků umělé inteligence a přizpůsobit rychlost rozhodování vlády rychlosti změn technologií. Základem je pak kladení priority na vzdělávání jako na přípravu využití talentů.

V rámci Nadačního fondu si klademe za cíl podpořit projekty „Vzdělávání a využití talentů v plnění úloh„ a projekty členů Grémia. Budeme se věnovat
organizaci akcí Grémia k jednání o plnění vládních strategií v oblasti vědy a inovací v průmyslu. Navrhneme metody stimulace úloh vědy pro dosažení cílů Inovační strategie 2020-2030 s uplatněním cest podpory průmyslového výzkumu a obchodní strategie. A budeme věnovat pozornost prostředkům pro zrychlení rozhodování užitím umělé inteligence.

Z 5. Zasedání Grémia NF talent pak vyplynula snaha být nástrojem pro diskuse o spolupráci na cílech Inovační strategie ČR a získat uplatnění na cestě ke konkurenceschopnosti. Práce členů Grémia dává našim výsledkům potřebnou autoritu a závažnost, proto můžeme být účinným nástrojem pro postup České republiky do první dvacítky v rámci žebříčku konkurenceschopnosti WEF.

Jak posunout ČR na celosvětově 20. místo v konkurenceschopnosti?

Úkoly pro budoucí léta jsou poměrně jasné. Je třeba podpořit změny v řízení a ve všem co snižuje naše postavení a schopnosti realizovat program The Country For The Future. Musíme pomoci připravit vzdělávání pro cestu k využití talentů pro cíle společnosti v obsahu a termínech, které respektují potřeby strategií pro období do roku 2030. A v neposlední řadě je nutné představit význam a využití úlohy talentů ve změnách a v postavení českého průmyslu, podporovat vazby průmyslového výzkumu na výsledky vědy s důrazem na inženýrské a odborné vzdělávání. Věříme, že tyto kroky povedou k dosažení cílové konkurenceschopnosti.

Komentáře jsou vypnuty.