Přihlášení talentu

Jméno, příjmení, tituly*

Adresa bydliště*

Nejvyšší dosažené vzdělání*

Datum narození*

Název školy*

Telefon*

Email*

Webové stránky

Osobní profil LinkedIn

Životopis / další přílohy (pdf/doc/docx)

Charakter a obsah Vaší činnosti (max. 300 znaků)*

Popis Vaší vize v cílech (max. 300 znaků)*

Současné partnerství pro Vaše záměry (Stačí jména osob a jejich zaměstnání nebo společenské a odborné zaměření - max. 3 osoby)

Co je nové a inovativní pro změny podmínek pro talent ve společnosti (max. 300 znaků)*

Výběr člena Grémia pro pohovor*